Alates 2023. aastast on tulumaksuvaba aastas 7848 eurot ehk kuus 654 eurot ning inimesele, kes on jõudnud vanaduspensioniikka või jõuab 2023. aasta jooksul, tulumaksuvaba tulu aastas 8448 eurot ehk kuus 704 eurot.
Uus maksuvaba tulu arvutamise kord kehtib alates 1. jaanuarist 2023 tehtud väljamaksetele ehk juhul kui 2022. aasta detsembrikuu palk makstakse välja 2023. aasta jaanaurikuus, on maksuvabatulu summa juba 654 eurot.
Maksuvaba tulu arvestamine:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu aastas 7848 eurot;
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400);
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Aastatuluna arvestatakse:

 • töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm);
 • võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest saadud tasu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress;
 • dividend;
 • maksustatav riiklik pension, sh I sambast paindlik vanaduspension ja kutsealade sooduspensionid, nt sooduspension tervist kahjustaval kutsealal töötanutele, väljateenitud aastate pension ning politseiniku, prokuröri, kohtuniku, riigikontrolli, õiguskantsleri pension, kui inimene ei ole jõudnud veel vanaduspensioniikka;
 • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20%;
 • toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

Aastatuluna ei arvestata:

 • maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume;
 • maksuvabastusi (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita;
 • maksuvabasid kohustusliku kogumispensioni (II samba) ja täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid;
 • kohustusliku kogumispensioni (II samba) väljamakseid (sh kompensatsiooni), mis on maksustatud maksumääraga 20% või 10% ning
 • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakseid, mis on maksustatud maksumääraga 10%.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga