Tegevusaruanne on dokument, mis annab ülevaate ettevõtte tegevusest majandusaasta jooksul. See on osa majandusaasta aruandest, ning see annab ettevõtte omanikele ja teistele huvitatud isikutele teavet selle kohta, kuidas ettevõte on toiminud ja milliseid eesmärke on saavutatud. Mikroettevõtted ei pea tegevusaruannet oma majandusaasta aruandele lisama. Tegevusaruannet on võimalik üles laadida PDF-failina või täita vorm otse Äriregistris.

Tegevusaruanne võib sisaldada mitmesugust teavet, nagu näiteks ettevõtte tulemuslikkust, strateegilisi eesmärke, tulevikuplaane ja riske. Selle eesmärk on anda huvitatud isikutele selge ülevaade ettevõtte tegevusest ja aidata neil hinnata ettevõtte võimekust tulevikus.

Aga, mida siis ikkagi täpsemalt tegevusaruandesse kirjutada?

Tegevusaruanne võiks sisaldada järgmist:

  1. Ettevõtte eesmärke ja strateegiaid. Selles osas tuleks kirjeldada ettevõtte peamisi eesmärke ja strateegiaid, mis aitavad saavutada nende eesmärke.
  2. Finants- ja tulemusnäitajaid. See hõlmab näiteks müügitulu, kasumit/kahjumit, kulusid ja investeeringuid.
  3. Turuolukorra analüüsi. Selles osas tuleks kirjeldada turuolukorda, sealhulgas konkurentsiolukorda, tarbijate käitumist ja trende.
  4. Riskide ja võimaluste analüüsi. Ettevõtted peaksid tegevusaruandes analüüsima võimalikke riske, mis võivad nende tegevust mõjutada, ning esitama lahendusi nende vältimiseks või leevendamiseks. Lisaks tuleks analüüsida võimalusi, mis võivad ettevõttele tulevikus kasuks tulla.

Väikeettevõtetel ei pruugi olla mõtet pikka tegevusaruannet koostada, kuna nende tegevus on tihti lihtsam ja läbipaistvam ning neil puuduvad väliseid infotarbijad. Kui ettevõttel ei ole olulist teavet, mida jagada, võib tegevusaruande koostamine olla ajakulukas ja tarbetu. Sellistel juhtudel võib piisata lühikesest kokkuvõttest ettevõtte tegevustest ja tulemustest.

Kokkuvõttes on tegevusaruanne oluline dokument, mis annab ettevõtte omanikele ja teistele huvitatud isikutele ülevaate ettevõtte tegevusest ja tulevikuplaanidest. Selle lisamine majandusaasta aruande juurde on seega vajalik samm, et aidata huvitatud isikutel mõista ettevõtte toimimist ja võimekust tulevikus.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga